Administratie

!

Administratie door accountant

ACC1

Eenvoudig bijna alles laten doen door de accountant!

* Verwerken inkoopfacturen € 1,60 per factuur

* Verwerken bankmutaties (digitaal bestand MT940) € 0,50 per mutatie

* Importeren bestand met verkoopfacturen € 10,00 per batch (benodigd: Export module van ADBplus 2000 Special)

* Eenmalige kosten voor inrichten administratie € 350,00

* Verzorgen winstaangifte (geen andere inkomsten dan winst uit onderneming) € 390,00

* Uitgebreide aangifte inkomstenbelasting - prijsbepaling o.b.v. laatst ingediende aangifte

* Opmaken jaarverslag zonder accountantsverklaring € 675,00

* Verzorgen jaarrekening met samenstellingsverklaring € 1.350,00

* Vrije toegang tot management monitor Unit4 Multivers

Prijzen onder voorbehoud van wijziging.

Administratie door accountant - zelf inkoopfacturen boeken

ACC2

* Verwerken inkoopfacturen € 0,60 per factuur

Verwerken bankmutaties (digitaal bestand MT940) € 0,50 per mutatie

Importeren bestand met verkoopfacturen € 10,00 per batch (benodigd: Export module van ADBplus 2000 Special)

Eenmalige kosten voor inrichten administratie € 350,00

Verzorgen winstaangifte (geen andere inkomsten dan winst uit onderneming) € 390,00

Uitgebreide aangifte inkomstenbelasting - prijsbepaling o.b.v. laatst ingediende aangifte

Opmaken jaarverslag zonder accountantsverklaring € 675,00

Verzorgen jaarrekening met samenstellingsverklaring € 1.350,00

 Prijzen onder voorbehoud van wijziging.

Account controleert administratie - zelf administreren

ACC3

* Abonnement softwareprogramma administratie € 39,00 per maand

Importeren bestand met verkoopfacturen € 10,00 per batch (benodigd: Export module van ADBplus 2000 Special)

Eenmalige kosten voor inrichten administratie € 350,00

Controle administratie door accountant - Afhankelijk van omvang administratie

Verzorgen winstaangifte (geen andere inkomsten dan winst uit onderneming) € 390,00

Uitgebreide aangifte inkomstenbelasting - prijsbepaling o.b.v. laatst ingediende aangifte

Opmaken jaarverslag zonder accountantsverklaring € 675,00

Verzorgen jaarrekening met samenstellingsverklaring € 1.350,00

Prijzen onder voorbehoud van wijziging.

Loonadministratie door accountant

ACC4

De accountant werkt met een online-dienst waarbij de loongegevens in de “Cloud” kunnen worden aangeleverd. De kosten variëren tussen € 6,50 en € 11,25 per loonberekening.

 

Voor deze tarieven verzorgt de accountant de volgende werkzaamheden:

 

* Aanvragen loonheffingsnummer bij de belastingdienst (indien van toepassing);

Verwerken van uren en persoonsgegevens m.b.v. ons pakket Nmbrs;

Opstellen en indienen aangiften loonheffingen bij de belastingdienst;

Periodieke aangiften en aan-/afmeldingen personeel t.b.v. pensioenfondsen (indien van toepassing);

Opstellen en digitaal aanleveren loonstroken, alsmede jaaropgaven t.b.v. het personeel;

Opstellen en aanleveren van loonjournaalposten (veelal in te lezen in uw eigen boekhoudpakket) en

Opstellen SEPA bestanden.

 

Extra werkzaamheden, zoals het opstellen van arbeidscontracten, verrichten wij tegen een tarief van € 50,00 per arbeidscontract.

 Prijzen onder voorbehoud van wijziging.